„Migracja i dobra praca“ uwidacznia problemy polskich pracowników – odwiedziny brandenburskiego projektu doradczego

Sąsiedzi nazywają się po niemiecku Nachbarn, sąsiedztwo – Nachbarschaft. W nazwie organizacji „Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft – Sąsiedzi e.V.” słowa te mają nie tylko znaczenie międzypaństwowe. Oznaczają one także, patrzeć, gdzie tutaj, na naszym terenie leżą problemy między niemiecko-polskimi sąsiadami.

W takim rozumieniu spotkaliśmy się niedawno z dyrektorem urzędu miasta Gartz, Frankiem Gotzmann oraz berlińskim projektem „Polnischer Sozialrat / Polska Rada Społeczna “.

My, Christian Schmidt i Jarosław Górski, spotkaliśmy się teraz jako przedstawiciele „Sąsiadów” z paniami Joanną Hubert i Magdaleną Stawiana, pracującym w Placówce wyspecjalizowanej w sprawach migracji i dobrej pracy w Brandenburgu.

Zadawaliśmy sobie pytanie, co oznacza dobra praca. Czy chodzi tu o pytanie: jak znajdę moje powołanie? Jak mogę dużo zarobić? Nie, nie o to chodzi. „Dobra praca oznacza dla nas, że przestrzegane będą prawne podstawy pracy, będzie ona organizowana bez wyzyskiwania, a warunki pracy będą fair” wyjaśnia Magdalena Stawiana. To jest przecież standard, myśleliśmy. Doświadczenia Placówki wyspecjalizowanej wykazują, że nie zawsze jest to faktem.

Joanna Hubert i Magdalena Stawiana z Polskim, jako językiem ojczystym oferują w swojej placówce szukającym porady Polkom i Polakom doradztwo w zakresie prawa pracy jak i wsparcie w przypadkach handlu ludźmi w celu wyzysku pracy.

Placówka wyspecjalizowana w sprawach migracji i dobrej pracy w Brandenburgu z siedzibą w Poczdamie doradza także we Frankfurcie nad Odrą jak i mobilnie w całym Brandenburgu – poufnie, bezpłatnie i niezależnie od obywatelstwa, statusu pobytu, przynależności do związków zawodowych oraz pozwolenia na pracę. W przypadku pytań dotyczących płacy, umowy o pracę, wymówienia, ochrony pracy, ubezpieczenia socjalnego i rentowego oraz wielu innych tematów związanych z pracą, Placówka stara się znaleźć pasujące dla pracownika rozwiązanie. Równocześnie oferuje ona szkolenia dla osób rozpowszechniających tą wiedzę (tzw. multiplikatorów) oraz nawiązywanie współpracy różnych regionalnych jednostek. Organizuje ona również akcje informacyjne dla pracowników migracyjnych w różnych branżach jak rolnictwo lub transport. Placówka jest wspierana przez Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny Kraju Brandenburg.

Placówka udziela doradztwa w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim i arabskim.

Równocześnie bogate doświadczenie placówki stwarza możliwości doradztwa dla lokalnej polityki kraju Brandenburg.

Jak przedstawia się teraz sytuacja polskich migrantów i dobrej pracy w sensie Placówki? Zwykle zwracają się do Placówki tylko ludzie, którzy mają problemy. Z tego powodu Placówka nie posiada pełnego obrazu płożenia wszystkich polskich migrantów. Mimo tego można jasno stwierdzić, że niektórzy pracodawcy wykorzystują wszystkie środki, aby zaoszczędzić pieniądze. W tym celu wykorzystują także często niedostateczną znajomość języka niemieckiego migracyjnych kolegów, ale także ich nieznajomość warunków ramowych w Niemczech. I to zdarza się niezależnie od pochodzenia migrantów.

My wtedy pomagamy Joannie Hubert i Magdalenie Stawiana. Liczba etatów Placówki jest niewielka, jeśli uwzględni się fakt, że Polacy stanowią największą grupę imigrantów z regionu europejskiego w Brandenburgu.

Także należy uwzględnić, że do Placówki zwracają się tylko ci migranci, którzy o niej wiedzą. I tak wiele zapytań dociera tam dopiero, kiedy obie panie rozprowadziły ulotki Placówki oraz materiały informacyjne. Nie mogą też zawsze równocześnie być obecne w całym kraju Brandenburg.

Można wnioskować, że Placówka jest bardzo dobrym początkiem, który właściwie powinien zostać rozbudowany, i to pilnie. Ponieważ, co wykazały wcześniejsze rozmowy z Polską Radą Społeczną w Berlinie: tam, gdzie dochodzi do doradztwa w sprawie jakiegoś problemu, okazuje się, że istnieją liczne inne problemy, które musza zostać pilnie rozwiązane. Jednak Projekt „Migracja i dobra praca Brandenburg” doradza i opiekuje się tylko w sprawach prawa pracy i prawa socjalnego, i to drugie tylko w specjalnych przypadkach. Inne problemy muszą wyłączać i kierować do innych placówek.

Konkluzja

Jeśli nie potraktuje się odpowiednio wcześnie i wszechstronnie wyzwań na rynku pracy, mogą się one rozwinąć do większych problemów, z którymi musi się wtedy borykać tutejsza społeczność

Placówka świadczy dużo, jednak z powodu niedostatecznie dużego personelu nie jest w stanie osiągnąć i wspomóc doradztwem wszystkich migracyjnych pracowników. Tutaj, pomimo pozytywnych założeń kraj pozbawia się szansy integracji wielu migrantów, także tych z naszego sąsiedzkiego kraju, Polski.

Informacje o projekcie i jego możliwościach doradztwa można znaleźć pod: http://www.berlin.arbeitundleben.de/migration-und-gute-arbeit/fachstelle-migration-und-gute-arbeit-brandenburg.html

Christian Schmidt (Prezes GdpN-Sąsiedzi e.V.) / Jarosław Górski (Wiceprezes GdpN-Sąsiedzi e.V.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *