Rozmowa z Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich

Trzeciego lutego 2020 Prezes GdpN-Sąsiedzi, Christian Schmidt, oraz członek zarządu GdpN-Sąsiedzi, Wilmar Thiemann gościli u Sekretarza Stanu w Brandenburskim Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich i Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich, Jobsta-Hinricha Ubbelohde.

Wykorzystaliśmy tak spontaniczne zaproszenie, aby przedstawić nasze stowarzyszenie oraz jego wkład do kształtowania brandenbursko-polskiego sąsiedztwa.

W rozmowie wspólnie rozważaliśmy, jakie możliwości nadarzają się w różnych dziedzinach polityki krajowej, aby wyostrzyć świadomość znaczenia Polski jako partnera Brandenburgii. Przy tej okazji nawiązaliśmy do wypracowanego przez nas 24-ro punktowego katalogu możliwości.

Dodatkowo zaproponowaliśmy utworzenie gremium społeczeństwa obywatelskiego, analizująco i doradczo poświęconego stosunkom brandenbursko-polskim.

Pan Ubbelohde docenił nasze nasze zaangażowanie i obiecał zbadać przedstawione przez nas punkty pod kątem ich realizowalności. Cieszymy się, że w Panu Ubbelohde znaleźliśmy w Ministerstwie rozmówcę, dla którego podobnie jak dla nas, stosunki z naszymi sąsiadami na wschodzie posiadają wysoką rangę.

Z perspektywy naszego stowarzyszenia była ta rozmowa bardzo motywująca dla naszej dalszej pracy.

Christian Schmidt  (Tłumaczenie: Irena Dąbrowska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *