Powitanie!

Jesteśmy coraz liczniejszą grupą Niemców i Polaków, w Niemczech i Polsce, którzy założyli sieć różnych osobowości. Niezależny
od partii, demokratyczny i napisany przez Europejczyków, GdpN-Sąsiedzi
e.V. – Towarzystwo dla polsko-niemieckiego sąsiedztwa – zobowiązuje się
do zacieśnienia przyjaznych stosunków na wszystkich szczeblach. Nawiasem mówiąc, Sąsiedzi to sąsiedztwo. I w pełni jesteśmy w temacie.

Żyjemy tu i dziś
w niemiecko-polskiej dzielnicy, ale przede wszystkim w związku z
niemieckim regionem stołecznym Brandenburgia / Berlin z sąsiednimi
polskimi województwami i nie tylko.